Stage uitgediept

Stage uitgediept

Om de doelstelling van de school, met praktijkonderwijs naar een baan, te halen gaan de leerlingen op het praktijkonderwijs stage lopen. De minimum leeftijd voor stage is 14 jaar. Daadwerkelijk invullen van stage op die leeftijd houdt nadrukkelijk verband met praktische vaardigheden van de leerlingen, de motivatie tijdens theorie en praktijkvakken op school en de mogelijkheden in een bedrijf. Elke stagiair krijgt vooraf een intakegesprek op school met de stagedocenten, om zodoende een beeld te krijgen van wensen/mogelijkheden.

 

Op arbeidstrainingscentrum De Werkwijzer kan gekeken worden of de leerlingen over de juiste vaardigheden beschikken. Er gaat een docent van school mee naar De Werkwijzer om de leerlingen te begeleiden in de werkzaamheden. Aan de hand van de ervaringen van de docent kan bekeken worden aan welke vaardigheden we moeten werken om een toekomstige stage tot een succes te maken.

 

In het derde leerjaar krijgen de leerlingen te maken met de zg. voorbereidende stage, meestal 1 dag per week. In het vierde leerjaar krijgen ze te maken met vervolgstage, 2 dagen per week en tenslotte in het vijfde leerjaar de plaatsingsstage. Het aantal stagedagen in het laatste leerjaar kan variëren van 3 – 4 dagen per week. De stagedocent heeft regelmatig contact met het bedrijf om de vorderingen van de leerlingen bij te houden. De stage kan een jaar duren. Als er redenen zijn om de stage te beëindigen dan is dat mogelijk. Er wordt dan gekeken naar een nieuwe stageplek. School heeft een uitgebreid bestand met bedrijven, echter suggesties vanuit thuis zijn altijd welkom

 

Tijdens deze stages worden alle bedrijven benaderd door de stagedocent, met het verzoek om een stagevergoeding te overwegen. Voor de goede orde: bedrijven zijn dit NIET verplicht en non-profitorganisaties bieden die mogelijkheid al helemaal niet!

 

Tenslotte: Alle stagiaires in de onderbouw nemen in principe aan de schoolactiviteiten deel. Uitzonderingen hierop dienen met de leerkracht te worden overlegd. De stagiaires in het laatste jaar, moeten in de korte vakantieperiodes zelf afspraken maken met de stagegever over het doorwerken in de herfst, krokus en meivakantie. Dit als voorbereiding op hun toekomstige arbeidsplek

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.