Nazorg

Nazorg

Vanaf het moment dat jongeren op de arbeidsmarkt terechtkomen, valt de directe, vertrouwde begeleiding van de stagedocent weg en zijn onze leerlingen in al hun beperkingen, voor een groot deel op zichzelf aangewezen. Zie daar de noodzaak voor de nazorg die, enkele jaren terug, met hulp van subsidies vanuit UWV aan werkgevers kon worden aangeboden. Momenteel financieren veel scholen hun nazorg uit ESF-gelden en kunnen in principe alle oud-leerlingen gevolgd worden voor de duur van minimaal een schooljaar. Wanneer een vervolg op de nazorg gewenst is, dan wordt dit i.o.m bedrijf/ouders/school vastgelegd.

Wat is in grote lijnen de opzet van de nazorg?

  • Om te beginnen worden alle -nieuwe- werkgevers middels een bulletin geïnformeerd  over de mogelijkheden van de nazorg. 
  • Bij elk bedrijf wordt minstens een bezoek gebracht, om zodoende te inventariseren in hoeverre men gebruik wenst te maken van de nazorg. 
  • Vervolgens worden bij ieder nazorgbedrijf afzonderlijk de aandachts- en begeleidingspunten van de werknemer geïnventariseerd. Van daaruit  wordt de oud-leerling minimaal 3 tot 4 x per jaar bezocht.
  • Naar aanleiding van de bespreekmomenten worden relevante zaken met ouders/verzorgers en begeleidende instanties als UWV-GAK, MEE, CWI, etc. doorgesproken en kan ook de intensiteit van de nazorg aangepast worden.Dezelfde begeleidingsvorm geldt voor leerlingen die een BOL of BBL-traject volgen. 
  • Tenslotte wordt getracht om concrete afspraken te maken ter verbetering van zowel de werk alsmede de woon- en vrijetijdssituatie van onze oud-pupillen . Mocht na afronding van de nazorg door scholing, verdere begeleiding/ondersteuning van de jongere wenselijk zijn, dan zorgt school voor afspraken richting jobcoaching vanuit UWV/reïntegratietrajecten.

 

Voor specifieke vragen m.b.t invulling van stages kunt u informatie opvragen bij onze stagecoördinator de heer Pijnappel of de stagedocenten de heer van Benthem, de heer Beuger of mevr. Wennink.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.