Rekenen en Wiskunde

Rekenen & Wiskunde

Bij Rekenen & Wiskunde werken we in de O.B. met de boeken van Promotie en Reken ABC. Die gaan over Inhoud, Wegen, Meten, Aflezen, Verhoudingen, Tijd, Geldrekenen, en cijferen.
 In de B.B. werken we met Startrekenen Vooraf, 1F en 2F.
Ook werken we met eigengemaakt materiaal. We proberen iedere leerling op zijn eigen niveau te laten werken. Dat kan door apart materiaal, extra werk of werken in eigen tempo. Middels het instrumenteel rekenen proberen we goed aan te sluiten bij de praktijkvakken.

Het minimale streefdoel is de leerlingen de basisvaardigheden aan te leren, omgaan met geld, hanteren van eenvoudige maten, kunnen hanteren van de tijd en de zakrekenmachine. In de eerste jaren wordt vooral gewerkt aan de uitbreiding van de technische reken-  en wiskundige vaardigheden. Daarna speelt de praktische toepasbaarheid een steeds grotere rol. De ontwikkeling van de leerling bepaalt voor een groot gedeelte het te volgen programma.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.