Praktijk en loopbaan

Praktijk & loopbaan

Om de leerlingen geleidelijk voor te bereiden op de taak als “beroepsbeoefenaar”, wordt vanaf klas 1 gestart met de leerlijn Praktijk en Loopbaan en vanaf klas 2 wordt dit verder uitgediept. 

In het laatste jaar richt het programma zich met name op de praktische uitwerking: Inschrijving arbeidsbureau, kennismaking met uitzendbureau en instanties die met arbeidstoeleiding te maken hebben (gemeenten, MEE, UWV en reïntegratiebedrijven).

De arbeidstraining krijgt met name vorm in de stage: interne stage, groepsstage en individuele externe stage. In een stageplan is de opzet algemeen omschreven. Van hieruit wordt in overleg met ouders, leerling en school een individueel stage-plan opgesteld. Het uiteindelijke doel is een leerling te plaatsen in een vorm van arbeid: Een reguliere arbeidsplek met of zonder een vorm van subsidie of een arbeidsmogelijkheid bij de Sociale Werkvoorziening. Naast de begeleiding van school wordt in het laatste jaar overlegd met diverse instanties voor arbeidstoeleiding in verband met vervolgtrajecten.

Ook als de leerling de school verlaten heeft is er een jaar nazorg middels een cliëntvolgsysteem, waarbij verschillende instanties betrokken zijn.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.