Nederlands

Nederlands

Voor Nederlands werken we in de O.B. vooral met de methode Promotie en Spelling ABC, in de B.B. met Via Vooraf en Via vervolg. Praktijkonderwijs richt zich op wonen, werken en vrije tijd en burgerschap.  Daarvoor is taal erg belangrijk. Je oefent taalvaardigheden die daarvoor nodig zijn zoals tekstbegrip, woordenschat, schrijven van een brief, schrijven van een verslagje, invullen van een formulier. Ook de spreekvaardigheid wordt geoefend bijvoorbeeld in spreekbeurten en in het vertellen over het weekend.

Het minimale streefdoel is de leerlingen eenvoudige teksten leren lezen, begrijpen en mondeling /schriftelijk te  verwerken. Naast uitbreiding van de woordenschat wordt het programma steeds meer gericht op de praktische hanteerbaarheid en de sociale redzaamheid in de arbeidssituatie en in het maatschappelijke verkeer. De mondelinge taalvaardigheid proberen we te versterken. Afhankelijk van de individuele ontwikkeling kunnen de streefdoelen verschillen, waardoor leerlingen in het kader van de arbeidsvoorbereiding cursussen of opleidingen kunnen volgen.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.