Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

 

De coördinerend docent leerlingbegeleiding is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg. Voor het ondersteunen van mentoren in de begeleiding van leerlingen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied beschikt de vestiging over het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bestaat uit: coördinerend docent leerlingbegeleiding, orthopedagoog, organisatorisch coördinerend docent en schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast kan het Ondersteuningsteam een beroep doen op de inzet van de jeugdarts/schoolarts mw. W. Vink  en Dhr. Gülçay. Hij biedt met name ondersteuning aan allochtone leerlingen en hun ouders tijdensde intake, stage en werkbegeleiding. Daarnaast adviseert hij het team bij vragen op het gebied van cultuur- en maatschappelijke vraagstukken.


De coördinerend docent leerlingbegeleiding werkt nauw samen met de orthopedagogen. Als schoolteam ondersteunen wij u daar waar de opvoeding en begeleiding van uw zoon/dochter betreft. School en ouders kunnen daar gezamenlijk een wezenlijke bijdrage leveren.

 

 

Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding

 

Het startpunt van het leerlingvolgsysteem ligt feitelijk bij het moment waarop de eerste aanzet voor het ontwikkellingsperspectief (OPP )wordt gegeven door het Ondersteuningsteam. Het aanwezige onderwijskundig rapport vormt daarvoor de basis. De mentor houdt regelmatig coaching gesprekken met de leerling. Tijdens dat gesprek heeft de leerling nadrukkelijk een eigen inbreng. Afhankelijk van de wensen en behoeftes t.a.v. het onderwijsprogramma en de stage wordt het IOP van de leerling bijgesteld. Tegelijk met de rapportbesprekingen wordt ook het Individueel Ontwikkelings Plan besproken.

 

Voor specifieke vragen m.b.t leerlingenzorg kunt u contact opnemen met coördinator leerlingenzorg.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.