Doelstelling

Doelstelling

De missie van het Praktijkonderwijs is kernachtig samen te vatten onder het motto;

 

“Met praktijkonderwijs naar een baan” !

 

Het praktijkonderwijs stemt het onderwijs af op de maat van de individuele leerling. Het gaat er om de leerling goed toe te rusten voor de periode na school: als hij zelfstandig en als“goede burger” aan de samenleving deelneemt, een baan heeft en zijn vrije tijd zinvol weet te besteden. De weg waarlangs de school hieraan samen met de leerling werkt verschilt van leerling tot leerling.Dat is de sterke kant van praktijkonderwijs.Omdat er vele verschillende leer– en ontwikkellijnen in school gehanteerd worden is het in algemene zin moeilijk om aan “anderen” uit te leggen wat je de leerlingen nu precies meegeeft. Hierin verschilt het praktijkonderwijs duidelijk met het VMBO of HAVO-VWO. Daar zijn immers landelijke examens. Men weet precies aan welke eisen zo’n leerling te voldoen heeft.

 

Hoe zit dat in het praktijkonderwijs?

Het competentie profiel praktijkonderwijs is bepalend voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Het competentieprofiel is een gemeenschappelijk kader van wat leerlingen in het praktijkonderwijs leren en ontwikkelen. De volgende “domeinen” komen aan bod:

  • Nederlands en rekenen
  • ICT
  • Wonen
  • Werken
  • Vrije tijdsbesteding
  • Burgerschap

 

Dit competentieprofiel is geen examenprogramma zoals in het VMBO. In het Praktijkonderwijs is het competentieprofiel het ambitieniveau. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) is het onderwijsprogramma afgestemd op het competentieprofiel. De basisvaardigheden komen aanbod.

In de bovenbouw is nog steeds het competentieprofiel Praktijkonderwijs uitgangspunt. Het programma wordt steeds meer gericht op de individuele leerling en zijn mogelijkheden! Het accent verschuift meer naar praktische kennis en vaardigheden. Er wordt een begin gemaakt met de stage. Het te volgen onderwijsprogramma wordt aangevuld met cursussen. Leerlingen volgen verschillende routes. Alle routes moeten uiteindelijk toeleiden naar een werkplek al dan niet aangevuld met scholing bv op het ROC.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.