Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerling

 

  1. Ouder(s)/verzorger(s)/school vullen het aanmeldingsformulier in.  Het advies van de basisschool is uitgangspunt voor de plaatsing.

  2. De verwijzende school draagt zorg voor het Onderwijskundig Rapport  waaronder het capaciteiten onderzoek en de niveaubepaling voor de onderdelen spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. 

  3. De Commissie 10-14 Noordoost Twente (NOT) neemt de aanmelding in behandeling en brengt een advies uit. Het is mogelijk dat een aanvullend onderzoek gestart wordt om tot een weloverwogen VO-advies te komen. Bij twijfel vindt er een overleg plaats met de verwijzende school en/of de ouder(s)/verzorger(s).

  4. De Plaatsingscommissie Passend Onderwijs neemt op basis van het advies van de Commissie 10-14 een besluit over de plaatsing van de leerling.

  5. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de Plaatsingscommissie. Het bezwaar moet worden ingediend bij de bezwaarschriftencommissie.

  6. Bij plaatsing:
    De leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

  7. Er wordt een afspraak gemaakt tussen de verwijzende school en Praktijkonderwijs voor de zogenaamde “warme overdracht”. De IB-er  en/of leerkracht van de verwijzende school zal het dossier toelichten.

  8. Het Samenwerkingsverband geeft een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs af.

  

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.